Rättstillsyn.se

Vad är ett brukarkort för fordon?

Ett brukarkort är ett tillstånd och ansvarsreglering vid utlåning av fordon. Handlingen gäller för både privatpersoner och företag och fungerar som ett bevis på att en person får framföra det lånade fordonet. Brukarkortet kan även användas för att reglera en eventuell hyra av ett fordon.

För att kunna framföra någon annans fordon är det i många fall viktigt att utlåningen dokumenteras med en skriftlig överenskommelse. Detta minimerar eventuella problem i framtiden.

Det finns ett ökande fall av personer som har skulder som väljer att skaffa ett brukarkort när de kör ett fordon som de inte äger. Detta på grund av riskerna att fordonet kan tas i beslag för att reglera skulderna.

Intervju med Mikael Jonsson, Fordonsanalytiker

Ämne: reglering av utlåning av fordon

Intervjuare: Mikael. Vi har sett en markant ökning av frågor gällande beslagtagna foron vid utmätningar av Kronofogden. Kan du börja med att förklara varför det har blivit ett så stort problem?

Mikael Jonsson: Absolut, och tack för att jag får komma hit. För de som inte känner till min roll kan jag berätta att jag är fordonsanalytiker hos brukarkort. Som svar på din fråga är problemet med beslagtagna fordon utmätningarna som har har vuxit fram eftersom allt fler väljer att låna ut sina fordon till personer med skulder. Många är inte medvetna om de risker och konsekvenser som följer med detta, speciellt när det gäller lagen om utmätning som ger Kronofogden och polisen ett enkelt verktyg för att direkt beslagta fordon.

Intervjuare: Hur kan dessa åtgärder påverka situationen med fordon som beslagtas av Kronofogden?

Mikael Jonsson: Genom att ha en formell fullmakt och tydliga villkor minskar risken att fordon hamnar i en situation där de kan bli föremål för utmätning. Om det finns en klar överenskommelse om användningen och ansvar för fordonet, kan det ge en starkare position i eventuella tvister eller utmätningsprocesser.

Intervjuare: Hur kan ett brukarkort hjälpa till att reglera utlåningen av fordon på ett säkrare sätt?

Mikael Jonsson: En fullmakt kan vara ett verktyg för att skapa tydliga villkor kring utlåningen av ett fordon. Genom att specificera villkor som tidsperiod, eventuella hyreskostnader och ansvar för självrisk, kan både ägaren och låntagaren skyddas bättre. Det blir en form av juridiskt skydd.

Intervjuare: Vad är ditt råd till fordonsägare som vill undvika dessa situationer?

Mikael Jonsson: Mitt råd är att alltid ha en skriftlig överenskommelse. Det är också viktigt att göra en noggrann bedömning av vem man lånar ut sitt fordon till.

Intervjuare: Kan du ge några konkreta exempel på hur ett brukarkort kan se ut?

Mikael Jonsson: En fullmakt, vilket brukarkortet också är, ska innehålla specifikationer om vem som får använda fordonet, under vilken tidsperiod, eventuella kostnader för hyran, samt vem som ansvarar för självrisken vid en skada.

Intervjuare: Hur fungerar betalning av självrisken?

Mikael Jonsson: Enligt ägarens försäkringsavtal är det fordonets ägare som initialt ansvarar för att betala självrisken till försäkringsbolaget. Emellertid tillhandahåller regleringen i brukarkortet möjligheten för ägaren att i efterhand återkräva beloppet motsvarande självrisken från personen som körde fordonet.

Intervjuare: Kan du förklara varför Brukarkort används i hög utsträckning av förare som kör i lånade bilar till andra länder?

Mikael Jonsson: Detta beror på att många länder har striktare regler för att bevisa att en förare har tillåtelse att använda ett fordon som inte är registrerat i deras namn. Brukarkortet tillhandahåller en bekräftelse på att föraren har fått behörighet att använda fordonet, vilket är viktigt vid gränskontroller och vid trafikkontroller i utlandet.

Intervjuare: Tack, Mikael. Din insikt är mycket värdefull för våra läsare. Har du några avslutande tankar?

Mikael Jonsson: Det är viktigt att komma ihåg att förebyggande åtgärder ofta är den bästa metoden. Genom att vara proaktiv och tydlig med villkoren för utlåning kan många problem undvikas. Och kom ihåg att rådfråga en juridisk expert om du är osäker.

Intervjuare: Tack så mycket för din tid och dina råd, Mikael.

Mikael Jonsson: Det var ett nöje, tack själv.

Brukarkort

Ett brukarkort för bil eller fordon är en officiell handling som bevisar att ägaren givit brukaren, alltså den person som kör ett fordon men inte äger den, rätt att just få köra bilen eller annat fordon.

Ett brukarkort beställs online. Ägaren eller föraren fyller i alla obligatoriska uppgifter för att göra handlingen giltigt.

Handlingen gäller både för privatpersoner och företag och fungerar som:

  • bevis på att få framföra någon annans fordon
  • reglering om ägare eller förare står för självrisk vid olycka
  • hyresavtal vid eventuella hyreskostnader mellan ägare och förare
  • Länk till brukarkort

Erik Andersson, Rättstillsyn.