Rättstillsyn.se

Rättstillsyn förtydligar Föräldramedgivande – reseintyg för minderåriga

Vad är ett föräldramedgivande och vad används det för?

1. Ett föräldramedgivande kan mer liknas vid ett tillstånd där det i dokumentet framgår vart och när det minderåriga barnet ska resa. Exempelvis utomlands på semester.
2. I föräldramedgivandet ska det tydligt framgå vilka vårdnadshavarna är tillsammans med namn och övriga personuppgifter på vårdnadshavarna.
3. Uppgifter om barnet ska antecknas i föräldramedgivandet
4. Reselängd tillsammans med destination ska antecknas i handlingen.
5. Det är viktigt att vårdnadshavarna ger barnet tillstånd att resa på det sättet som anges i föräldramedgivandet / reseintyg för minderåriga, annars kan resan komma att avbrytas av exempelvis tullpersonal eller annan myndighetspersonal. Myndigheter i mottagarlandet som inte är tillfredsställda med barnets resetillstånd (föräldramedgivande) kan neka barnet inresa.

Tänk på att beställa ett juridiskt korrekt föräldramedgivande från officiella Utrikesgruppen

Beställ föräldramedgivande här