Rättstillsyn.se

Föräldramedgivande mall i PDF. Ladda ner och beställ.

Fråga: Vart får jag tag i en mall för ett föräldramedgivande?

Svar: Det finns ingen som utfärdar föräldramedgivande kostnadsfritt och du behöver därför betala för att erhålla ett föräldramedgivande som sedan utfärdas till dig.

Ytterligare information om mall för föräldramedgivande: Ett föräldramedgivande är ett sammanställt dokument som intygar att ett barn har tillstånd från sina vårdnadshavare att resa utomlands. I föräldramedgivandet ska det framgå vårdnadshavarens personuppgifter samt inom vilka ramar de tillåter sitt barn att resa utomlands. Det kan vara exempelvis till vilket land barnet ska resa till och under vilken tidsperiod.

När en underårig person ska resa utomlands själv eller med bara en föräldrar har många länder, och även vissa flygbolag,  krav att de resande ska ha ett intyg från båda sina föräldrar som styrker att de får resa utomlands. Har den underårige som reser inte ett intyg så kan de i många fall bli nekade att komma in i landet.

För att föräldramedgivandet ska vara giltigt behöver båda föräldrarnas personuppgifter finnas med i dokumentet samt att det måste vara signerat.

Beställ ett föräldramedgivande här.

Viktigt att tänka på:

  • Beställ ett intyg i god tid
  • Du fyller i på på webbplatsen här de villkor som gäller för resan.
  • Intyget/medgivandet skrivs på engelska

När behövs ett dokument med föräldramedgivande?

Om ditt barn reser själv eller med någon annan än sina föräldrar så behövs det oftast ett intyg. Det kan t.ex vara om ditt barn ska besöka släkt utomlands eller reser utomlands tillsammans med vänner. Även när ditt barn reser med endast en föräldrar så kan ett intyg behövas. Intyget visar att barnet har fått medgivande från båda föräldrarna att utomlands. Syftet med intyget är att skydda barnet för att exempelvis bortföras.