Rättstillsyn.se

Får en förälder ta barnet utomlands?

Fråga: Får en förälder ta barnet utomlands?

Svar: Ja men under förutsättningen att resan är ”godkänd av den andre föräldern”. Ett föräldramedgivande behöver beställas och undertecknas av bägge föräldrarna som styrker att barnet för resa utomlands. 

Beställ ett föräldramedgivande här.