Rättstillsyn.se

Barnrättsgruppen klämmer åt bluff efter bluff

Tvångsåtgärder mot barn kan i vissa fall vara en så kallad bluff – låt oss utveckla

Många barn i Sverige är föremål för tvångsåtgärder. Med sådana tvångsåtgärder ökar också så kallade bluff-tvångsåtgärder. Det är sådana åtgärder som saknar stöd i lag där myndigheter mer har gått på personliga åsikter och/eller på känsla när man besultar om tvångsåtgärder mot barn. Den typen av åtgärder är olagliga och det är den typen av ärenden som Barnrättsgruppen hjälper till med för sina medlemmar.

Den är en förhöjd risk att barnen blir föremål för tvångsåtgärder när myndigheter i Sverige blir fler till antalet och när myndigheter anställer inkompetent personal.

För att få en rättvis bedömning av de tvångsåtgärder som riktas mot barnen är det att rekommendera att man köper ett medlemskap hos Barnrättsgruppen!

Köp medlemskap här