Rättstillsyn.se

A-skyddet för dig som vill skydda dina pengar

Arbetslöshetsskyddet förkortat A-skyddet

När du blir arbetslös är det första du tänker på: fick jag rätt ersättning

När pengar betalas ut till dig från a-kassan som nybliven arbetslös så finns det givetvis en del att tänka på och det är det juridiska. Fick du rätt ersättning eller var ersättningsbeslutet felaktigt.

Då det förekommer felaktiga beslut från a-kassan är det en bra idé att gå med A-skyddet för att mot en mycket låg avgift skydda dina ersättningar.

A-skyddet är arbetslöshetsskyddet för medlemmar i alla a-kassor. När du är medlem i A-skyddet skyddar du dig mot felaktiga a-kassa beslut. A-skyddet arbetar för medlemmarna i a-kassorna och granskar att a-kassorna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete – som behandlar att rätt ersättning utbetalas till medlemmarna. För att kunna skydda din rätt till korrekt ersättning från a-kassan hjälper A-skyddet dig under hela den juridiska processen från ett a-kassabeslut, omprövning till överklagan i ett domstolsärende.

Bli medlem här

A-skyddet är din juridiska hjälp

Har din a-kassa räknat fel, meddelat avstängningsdagar eller annat felaktigt kan du vända dig till A-skyddet för juridisk hjälp. A-skyddet har möjlighet att granska ditt ärende oavsett om du har fått avslag på din begäran om rättelse och omprövning eller om du har överklagat till domstol. Du kan också klaga direkt till din a-kassa genom begäran om rättelse och omprövning.

Du som är medlem i A-skyddet får juridisk hjälp i situationer gällande din ersättning från a-kassan.

Klicka här för att bli medlem

Alla har rätt att gå med

Alla som arbetar i Sverige har rätt att bli medlem, oavsett vilket yrke du har eller vilken bransch du är verksam i. Endast medlemmar kan få juridisk hjälp av A-skyddet. Juridisk hjälp erbjuds i a-kassa ärenden som berör medlemmen. Medlemmen måste till A-skyddet erlägga den obligatoriska månadsavgiften för att kunna erhålla juridisk hjälp.

Om du misstänker att din a-kassa har betalat ut för lite eller meddelat felaktiga avstängningsdagar, ska du kontakta A-skyddet som kontrollerar ärendet med eventuell rättelse, omprövning eller överklagan. 

Rätt till korrekta utbetalningar

När känner behov av att ha en rådgivare och samtalspartner i rättsliga frågor som rör din ersättning, kontaktar du A-skyddet som representerar dig. Varje fel som begås av a-kassan kan med A-skyddet rättas till så att du alltid får rätt antal kronor på ditt bankkonto.

Klicka här för att bli medlem